11.09.2015

Sian yn canu rhan 'Enrichetta' yn noson agoriadol 'I Puritani' gyda Opera Cenedlaethol Cymru - canolfan y Milenwim, bae caerdydd /

Sian sings the role of 'Enrichetta' in the opening night of 'I puritani' with Welsh national opera - Wales millenium centre, cardiff

 

30.08.2015

Cyflweliad gyda John Roberts ar 'Bwrw Golwg', Radio Cymru / Interview with John Roberts on Radio Cymru