Banner Ann (1).jpg

Sian Meinir yn dehongli gwaith yr emynyddes Ann Griffiths. Cyfle i fwynhau ail-ymgorfforiad o’r perfformiad gwreiddiol gan Lis Hughes Jones, gan ddefnyddio Archif Brith Gof fel ffynhonell ar gyfer cofio ac ail-greu.
 

Sian Meinir interprets the work of hymnwriter Ann Griffiths. An opportunity to enjoy a re-embodiment of the original performance by Lis Hughes Jones, using the Brith Gof Archive as a source for remembering and re-creation.
  
(Event held in Welsh)

Perfformiadau/Performances:

Am docynnau cysylltwch â'r lleoliadau isod (swyddfa docynnau/aelodau'r capeli) neu drwy'r dudalen cysylltu ar y wefan hon/ for tickets contact venues (box office/chapel members) or through contact page above

 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru/ National Library of Wales Aberystwyth-9/10/15,7.30p.m.

 • Bethel Penarth-21/10/1,7.30p.m.

 • Capel Pandy Tudur Abergele-28/10/15. 7.30p.m.

 • Egwlys Unedig Gymraeg Seilo Llandudno-29/10/15,7.30p.m.

 • Capel Y porth porthmadog-30/10/15,7.30p.m.

 • capel siloh chwilog-6/11/15,7.30p.m.

 • capel ifan llannerch-y-medd-8/11/15,8.00p.m.

 • Galeri Caernarfon-10/11/15

 • capel y groes wrecsam-14/11/15,7.00p.m.

 • Tabernacl Machynlleth-21/11/15.7.30p.m. 

 • festri'r tabernacl dolgellau-22/11/15,7.00p.m.

 • capel y tabernacl hendy gwyn-25/11/15,7.30p.m.

 • Festri'r Tabernacl Treforys-26/11/15, 7.30p.m.

 • cymdeithas eglwys y crwys caerdydd-27/11/15,7.30p.m.

 • Perfformiadau mewn capeli: cynigir y perfformiad i unrhyw gapel neu gymdeithas sy'n dymuno gwahodd Sian i'w hardal. os am wahodd, croeso ichi yrru neges drwy'r dudalen gysylltu uchod.